استوری های YouTube از 26 ژوئن وجود نخواهد داشت. رسانه پست موقت در حال حذف شدن است و همه استوری های YouTube به اشتراک گذاشته شده در 26 ژوئن تا هفت روز دیگر منقضی می‌شوند. پست انجمن همراه نشان می‌دهد که YouTube استوری‌ها را به نفع YouTube Shorts و پست‌های انجمن حذف می‌کند.

YouTube معتقد است پست‌های انجمن آن برای اشتراک‌گذاری «به‌روزرسانی‌های سبک» و شروع بحث‌ها بین دنبال‌کنندگان عالی هستند، در حالی که Shorts ترافیک و مشترکین بیشتری را نسبت به Stories ارائه می‌دهد. YouTube Stories ابتدا در سال 2017 به عنوان Reels معرفی شد و یک سال بعد دوباره به Stories تغییر نام داد.