اپل 450 میلیون دلار برای راه‌اندازی زیرساخت‌های پشتیبانی اضطراری آیفون 14 از طریق سیستم ماهواره‌ای هزینه کرده است.
این شرکت نحوه عملکرد سیستم را در پشت صحنه زمانی که یک کاربر آیفون 14 درخواست SOS اضطراری می کند، توضیح داده است.
سری آیفون 14 اپل به سیستم SOS جدید اضطراری از طریق سیستم ماهواره ای مجهز شده است. این ویژگی اواخر این ماه در ایالات متحده و کانادا فعال خواهد شد و این شرکت میزان هزینه‌ای که برای آن هزینه کرده است و همچنین نحوه عملکرد آن را مشخص کرده است.

_کل پروژه Emergency SOS برای اپل 450 میلیون دلار هزینه داشت. بیشتر این سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت برای این ویژگی با مشارکت ارائه دهنده ماهواره Globalstar انجام شد.

_شرکت کوپرتینویی پیشرفت های حیاتی شبکه ماهواره ای و ایستگاه های زمینی Globalstar را تامین مالی کرد. در نتیجه، بیش از 300 کارمند Globalstar از سرویس جدید Emergency SOS در آیفون 14 پشتیبانی خواهند کرد.

کار پایان به انتها SOS اضطراری اپل از طریق ماهواره
اپل همچنین توضیح داد که SOS اضطراری از طریق ماهواره از یک طیف مشخص شده ویژه برای خدمات ماهواره ای سیار استفاده می کند.

هنگامی که یک کاربر آیفون درخواست SOS اضطراری می کند، این پیام توسط یکی از 24 ماهواره Globalstar در مدار پایین زمین که با سرعت تقریباً 25749 کیلومتر در ساعت حرکت می کند، دریافت می شود. سپس ماهواره پیام را به ایستگاه های زمینی سفارشی می فرستد واقع در نقاط بحرانی در سراسر جهان.

ایستگاه‌های زمینی از آنتن‌های پرقدرت جدیدی استفاده می‌کنند که توسط Cobham Satcom در کنکورد، کالیفرنیا برای اپل طراحی و تولید شده‌اند. چندین آنتن در هر ایستگاه زمینی وجود دارد که با ماهواره ها صحبت می کند.

هنگامی که ایستگاه زمینی پیام را دریافت کرد، یا به خدمات اضطراری یا یک مرکز رله با متخصصان اورژانس آموزش دیده توسط اپل هدایت می شود.