تعداد فزاینده ای از کاربران آیفون 14 پرو هنگام باز کردن قفل دستگاه خود، مشکل نمایشگر عجیبی را گزارش می دهند. خطوط افقی سبز و زرد روی صفحه ظاهر می‌شوند که بعداً در طول فرآیند راه‌اندازی ناپدید می‌شوند، بنابراین به طور کامل به تجربه کاربر آسیب نمی‌رسانند.

اکنون اپل این مشکل را پذیرفته و قول داده است که به زودی یک به روز رسانی نرم افزاری برای رفع آن منتشر خواهد کرد. می‌توانیم به عنوان بخشی از یک پچ کوچک آینده یا با iOS 16.3 که در حال حاضر توسط اپل و اعضای برنامه بتا عمومی در حال آزمایش است، انتظار رفع مشکل را داشته باشیم.

قابل ذکر است که پاسخ اپل رسمی نیست و در یادداشت های داخلی توسط افراد آشنا به این موضوع مشاهده شده است. این مشکل اولین بار در ماه گذشته گزارش شد، بنابراین اپل نسبتاً سریع واکنش نشان می دهد. فقط امیدواریم که نسخه نرم افزار بعدی این مشکل را برطرف کند.